Milí zákazníci, náš e-shop AutoRicambi zmenil názov na AUBIRI. Stále sme to my - stojíme pevne na dobrých AutoRicambi základoch a meníme sa z dobrého na SKVELÉ.

Autodiely pre vozidlo
Vybrať model
Typ motora

Ochrana súkromia

Ako chránime Vaše osobné údaje

Kto je správca?

Vaše osobné údaje zpracováváme ako správca, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Vyhlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, fakturačnú a dodaciu adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy,
● vedenie účtovníctva - ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing, zasielanie newsletterov - Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v newslettri a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu, zasielania obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho
súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom newslettri.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, ak si ich neprajete používať, môžete ich odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Súbory cookies uložené vo Vašom počítači je potrebné aktívne vymazať alebo zablokovať a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Prehliadaním našich web stránok bez zmeny nastavení vo Vašom prehliadači akceptujete používanie súborov cookies takým spôsobom a na také účely ako je uvedené vyššie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä:

 • sme schopní zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov;
 • sme schopní obnoviť dostupnosť osobných údajov v prípade incidentu;
 • naša web stránka používa šifrovaný protokol https;
 • systémy, v ktorých sú ukladané osobné údaje, sú zabezpečené VPN (Virtual Private Network), teda do nich nemá prístup nikto bez našej autorizácie;
 • sú logovanie všetky prístupy ku klientskym dátam, a to nielen z pohľadu používateľov, ale aj z pohľadu administrátorov;
 • máme zabezpečenú redundantnú serverovú infraštruktúra, ktorá zaisťuje, že v prípade poruchy je zabezpečený neprerušený chod e-shopu;
 • naši zamestnanci boli preškolení v oblasti ochrany osobných údajov a práca s osobnými údajmi.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru;
 • poskytovateľ e-shopového riešenia;
 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy;
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry;
 • poskytovatelia nástrojov pre správu a nahrávanie telefonických hovorov;
 • poskytovatelia SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;
 • účtovná firma.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás elektronicky na adrese autoricambi@autoricambi.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložím v lehote 5 pracovných dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo budú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Svoje osobné údaje uvedené v rámci registrácie môžete kontrolovať a meniť po prihlásení v sekcii Prihlásenie prostredníctvom voľby Správa účtu.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
 • Právo na prenosnosť
  Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme  aspoň 7 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý)
  Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade
  vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 2 dni. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať elektronicky.
  O zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môžete požiadať písomne alebo elektronicky na adrese autoricambi@autoricambi.sk. Na základe doručenej žiadosti okamžite zrušíme Vašu registráciu, vymažeme Vaše osobné údaje a potvrdíme Vám túto skutočnosť elektronickou poštou.
 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
  Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.
 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
  E-maily s novinkami, produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich newslettrov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile alebo v dolnej časti web stránky prostredníctvom formulára Odhlásiť z noviniek.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných
údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Hodnotenie:5
100%
Pred 17 dni
Plusy: Korektny pristup.
Hodnotenie:5
100%
Pred 22 dni
Plusy: Výhoda obchodu? Super komunikácia , skratka vsetko super
Hodnotenie:5
100%
Pred 22 dni
Plusy: Veľmi rýchle vybavenie objednávky
Potrebujete poradiť?
0948‌ 121‌ 805
AutoRicambi.sk

Autoricambi logo – náhradné diely na dodávky

Váš účet
 
 

AutoRicambi – Overené zákazníkmi

AutoRicambi – certifikovaný e-shop

 

AutoRicambi – Partner Dobrého anjela

 
© 2010 – 2024 AutoRicambi s. r. o. Náhradné diely na dodávky. Všetky práva vyhradené.Začiatok stránky
Na vašom súkromí nám záleží

Používame cookies, aby sme Vám zabezpečili najlepšie služby. Na využívanie týchto dát potrebujeme Váš súhlas, ktorý nám udelíte kliknutím na „Povoliť cookies“.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie